Privacybeleid
1. DEFINITIES

1.1 "Bedrijf" verwijst naar Infinity Mobile NV, de rechtspersoon die Sayl Resto heeft bedacht, ontwikkeld en gecreëerd. Sayl Resto maakt deel uit van Sayl Customer Cloud, een unified commerce platform. Het ondernemingsnummer van Infinity Mobile is BE0640.980.849

1.2 "Partner Merchant" verwijst naar elke persoon, firma, vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die een gebruikslicentie neemt op de Applicatie door het betreffende aanvraagformulier uit te voeren.

2. 2. INTRODUCTIE

2.1 De Onderneming zet zich in voor de bescherming van de privacy van alle bezoekers van onze website of webshopdiensten via resto.sayl.cloud (samen "Applicatie"). Het volgende privacybeleid legt uit hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen.

2.2 Door diensten op deze Applicatie te bezoeken en/of te bestellen, gaat u akkoord en geeft u waar nodig toestemming voor het verzamelen, gebruiken en overdragen van uw informatie zoals uiteengezet in dit beleid.

3. INFORMATIE DIE WIJ VAN U VERZAMELEN

3.1 Wanneer u onze Applicatie bezoekt of een bestelling plaatst via onze Applicatie of anderszins, kan u gevraagd worden informatie over uzelf te verstrekken, met inbegrip van gegevens zoals uw naam en contactgegevens. Wij vragen niet om uw betaalgegevens en slaan deze ook niet op, dit gebeurt op het platform van de betaalproviders die aan Sayl Resto zijn gekoppeld. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze Applicatie en informatie over u uit de berichten die u op onze Applicatie plaatst en de e-mails of brieven die u naar ons stuurt.

3.2 Bij toegang tot onze website-informatie en/of -diensten via mobiele digitale routes zoals een mobiel, tablet of andere apparaten/technologie waaronder mobiele applicaties, zijn de gegevensverzameling en -gebruik door het Bedrijf zoals uiteengezet in dit privacybeleid ook in die context van toepassing. Technische informatie van uw mobiele apparaat of uw gebruik van onze diensten via een mobiel apparaat, bijvoorbeeld locatiegegevens en bepaalde kenmerken van, en prestatiegegevens over uw apparaat, provider/besturingssysteem inclusief apparaat- en verbindingstype, IP-adres, mobiele betaalmethoden, interactie met andere retailtechnologie zoals gebruik van NFC Tags, QR Codes of gebruik van mobiele vouchers, kan ook worden verzameld. Deze informatie kan automatisch door ons worden verzameld en gebruikt als u de dienst via uw mobiele apparaat(en) gebruikt via de mobiele applicatie van Sayl Resto, via de browser van uw mobiele telefoon of anderszins, tenzij u ervoor hebt gekozen anoniem te blijven via de instellingen van uw apparaat en/of platform.

4. GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

4.1 Uw informatie helpt ons om u toegang te verlenen tot de relevante delen van onze Applicatie en om de door u aangevraagde diensten te leveren. Het zal ons ook helpen om u te factureren en om contact met u op te nemen indien nodig met betrekking tot onze diensten. Wij zullen de door ons verzamelde gegevens ook gebruiken en analyseren, zodat wij onze onderneming kunnen controleren, ondersteunen, ontwikkelen en uitbreiden, voor andere statistische of analytische doeleinden en om ons te helpen fraude te voorkomen. Waar nodig kunt u nu en in de toekomst de mogelijkheid hebben om uw voorkeuren uit te drukken over het gebruik van uw gegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid en dit kan worden geïmplementeerd via de door u gekozen wijze van gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld mobiel, mobiele toepassingen of een weergave van onze Applicatie.

4.2 Uw informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen voor uw mening over onze diensten en om u te informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen in onze Applicatie of onze diensten.

4.3 Waar u dit heeft aangegeven, gaat u ermee akkoord dat wij uw informatie mogen gebruiken om u op de hoogte te brengen van onze andere producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, met inbegrip van diensten die het onderwerp kunnen zijn van direct marketing en dat wij u hiervoor per post, telefoon, mobiele berichten (bijv. SMS, MMS etc.) en per e-mail mogen benaderen.

4.4 Waar u dit heeft aangegeven, gaat u ermee akkoord dat wij uw informatie ook kunnen delen met derden (inclusief die in de voedsel-, drank-, vrijetijds-, marketing- en reclame-industrieën) om uw informatie te gebruiken om u te informeren over goederen en diensten die voor u van belang kunnen zijn (per post, telefoon, mobiele berichtgeving (bijv. SMS, MMS etc.) en/of e-mail) en om ons te helpen de informatie die wij verzamelen te analyseren zodat wij onze zaken en diensten aan u kunnen controleren, ondersteunen, ontwikkelen en laten groeien.

4.5 Indien u niet wenst dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of indien u van mening verandert over het feit dat u in de toekomst gecontacteerd wenst te worden, gelieve ons dit te laten weten door gebruik te maken van de contactgegevens in sectie 8 hieronder en/of uw profiel dienovereenkomstig aan te passen.

4.6 Merk op dat door het indienen van opmerkingen en feedback betreffende onze Applicatie en diensten, u ons toestemming geeft om dergelijke opmerkingen en feedback te gebruiken op onze Website en in marketing- of reclamemateriaal. Wij zullen u voor dit doel alleen identificeren aan de hand van uw voornaam en de stad waarin u woont.

5. OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

5.1 De informatie die u ons verstrekt, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in België of op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte, en kan worden opgevraagd door of verstrekt aan ons personeel dat buiten België werkt en aan derden samen met bedrijven binnen de Sayl Resto-groep (waaronder onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen worden verstaan) die voor ons optreden voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet of voor andere doeleinden die van tijd tot tijd in dit beleid aan u worden meegedeeld. Landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben niet altijd strenge wetten inzake gegevensbescherming, maar wij zullen altijd stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw informatie wordt behandeld in overeenstemming met dit beleid.

5.2 Deze derden verwerken informatie zoals creditcardbetalingen en leveren ondersteunende diensten voor ons. Daarnaast kan het nodig zijn dat wij uw informatie verstrekken aan eventuele Partner Merchants waarbij u uw bestelling heeft geplaatst. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Het Bedrijf zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

5.3 Indien u toestemming hebt gegeven, kunnen wij zorgvuldig geselecteerde derden, waaronder marketing- en reclamebedrijven, onze gelieerde ondernemingen en partners, toestaan om af en toe contact met u op te nemen over diensten die voor u interessant kunnen zijn. Zij kunnen contact met u opnemen via telefoon, SMS en e-mail. Indien u in de toekomst niet meer door deze bedrijven wenst gecontacteerd te worden, gelieve ons dit mee te delen via de contactgegevens in sectie 8 hieronder en/of door uw profiel dienovereenkomstig aan te passen.

5.4 Als ons bedrijf een joint venture aangaat met, overgaat tot aankoop of verkocht wordt aan of fuseert met een andere bedrijfsentiteit, kan uw informatie bekendgemaakt of overgedragen worden aan het doelbedrijf, onze nieuwe zakenpartners of eigenaars of hun adviseurs.

5.5 Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt gebruiken indien wij verplicht zijn uw informatie bekend te maken of te delen om te voldoen aan (en/of indien wij van mening zijn dat wij verplicht zijn te voldoen aan) een wettelijke verplichting; of om onze toepassingsvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen; of om de rechten van het bedrijf, de partnerhandelaren of anderen te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en andere organisaties met het oog op bescherming tegen en preventie van fraude.

6. BEVEILIGING EN BEWAREN VAN GEGEVENS

6.1 Wij nemen maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en tegen onwettige verwerking, accidenteel verlies, vernietiging en beschadiging. Wij zullen uw informatie gedurende een redelijke periode bewaren of zo lang als de wet vereist.

6.2 Wanneer u een wachtwoord heeft gekozen dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze Applicatie, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij raden u ten sterkste aan uw wachtwoord met niemand te delen.

6.3. Helaas is het verzenden van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij stappen zullen ondernemen om uw informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze Applicatie worden verzonden niet beloven; het verzenden van gegevens geschiedt op uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte maatregelen en beveiligingsstructuren gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

7. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

7.1 Alle wijzigingen in ons Privacybeleid zullen worden bijgewerkt op onze Applicatie.

8. CONTACT

8.1 Voor alle vragen/bezorgdheden met betrekking tot privacy, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: helloresto@sayl.cloud.

PRODUCT
OPERATIONS
MARKETING
©2021 Infinity Mobile - Sayl
Faq
LEGAL