Sayl Resto Gebruiksvoorwaarden
DEFINITIES

1.1 "Bedrijf" verwijst naar Infinity Mobile NV, die de juridische entiteit is die het online bestelplatform Sayl Resto, onderdeel van Sayl Cloud, heeft gecreëerd. Infinity Mobile is gevestigd te Hoogstraat 29, 9850 Deinze, geregistreerd in België, BTW nr. BE0640.980.849

1.2 "Partner Merchant" verwijst naar elke persoon, firma, vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid die zich abonneert op de Diensten.

1.3 "Diensten" verwijst naar de diensten die de Vennootschap verleent aan Partner Merchants en de verwerking en verzending van bestellingen naar de Partner Merchant, evenals naar diensten die worden aangeboden in het kader van marketingcampagnes voor Partner Merchants.

1.4 "Klant" heeft betrekking op iedere persoon of partij die via Sayl Resto Producten bestelt bij de Partner Merchant.

1.5 "Producten" verwijst naar alle goederen of diensten die leden van het publiek van de Partner Merchant kunnen verkrijgen met gebruikmaking van de bestel- en verwerkingsdiensten van Sayl Resto.

1.6 "Applicatie" verwijst naar een mobiele website/webshop of mobiele applicatie waarmee een Klant Producten bij een Partner Merchant kan bestellen.2. BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE

2.1 Op deze pagina (samen met ons Privacybeleid) worden de voorwaarden beschreven waaronder Sayl Resto Diensten aanbiedt via de website https://resto.sayl.cloud, de storefront (resto.sayl.cloud), de admin, en de Sayl Store Manager waarmee u toegang krijgt tot onze diensten ("Applicatie"). Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst voor producten via onze Applicatie, aangezien uw aankoop van producten die via onze Applicatie worden aangeboden, is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. U dient te begrijpen dat door het bestellen van producten via onze Applicatie (nu of in de toekomst), u ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Het gebruik van onze website is ook onderworpen aan deze voorwaarden.

2.2 Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken en u wordt van eventuele wijzigingen op de hoogte gesteld via een passende aankondiging op de Sayl Resto-website. De wijzigingen zullen van toepassing zijn op het gebruik van de Sayl Resto-website nadat wij een aankondiging hebben gedaan. Indien u de bijgewerkte Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, dient u de Sayl Resto-Applicatie niet te blijven gebruiken. Indien u de Sayl Resto Applicatie blijft gebruiken na de datum waarop de wijzigingen van kracht worden, geeft uw gebruik van de Sayl Resto Applicatie aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de nieuwe Algemene Voorwaarden.

2.3 Het gebruik van uw persoonlijke gegevens die via onze Applicatie worden verstrekt, is onderworpen aan ons Privacybeleid.

2.4 Om twijfel te voorkomen, wijzen wij u erop dat verwijzingen naar "Applicatie" in deze Voorwaarden elke huidige of toekomstige versie van onze website resto.sayl.cloud omvatten en elke andere applicatie via welke toegang wordt verkregen tot onze diensten, in elk geval ongeacht of toegang wordt verkregen via een huidig of toekomstig platform of apparaat (inclusief maar niet beperkt tot elke mobiele website, chatbot, mobiele applicatie, affiliate website of gerelateerde website voor toegang tot onze website of diensten die van tijd tot tijd kunnen worden ontwikkeld).

2.5 Vink het vakje aan bij het bestellen om uw aanvaarding van deze voorwaarden te bevestigen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat indien u deze voorwaarden niet accepteert, u geen producten van onze Applicatie zult kunnen bestellen.ONZE ROL

3.1 Het Bedrijf biedt een systeem voor u om uw bestellingen door te geven aan Partner Handelaren ("Partner Handelaren") die in de Applicatie worden weergegeven.

3.2 U hebt toegang tot sommige onderdelen van onze Applicatie zonder een order te plaatsen en uw gegevens bij ons te registreren. De meeste gedeelten van onze Applicatie zijn voor iedereen toegankelijk.

3.3 Door toegang te verkrijgen tot enig deel van onze Applicatie, geeft u aan dat u deze voorwaarden accepteert. Indien u deze voorwaarden niet accepteert, dient u onze Applicatie onmiddellijk te verlaten.HOE EEN BESTELLING TE PLAATSEN EN HOE DEZE WORDT VERWERKT

4.1 Nadat u uw bestelling hebt gekozen in het menu van de door u gekozen Partner Merchant, krijgt u de mogelijkheid uw bestelling te verzenden door te klikken op "ga verder", "plaats mijn bestelling" of een soortgelijke knop. Het is van groot belang dat u de informatie die u invoert controleert en eventuele fouten corrigeert voordat u op deze knop klikt, aangezien fouten niet meer kunnen worden gecorrigeerd als u eenmaal op deze knop hebt geklikt.

4.2 Indien u op enig moment, voordat u op de knop "Ga verder", "Plaats mijn bestelling" of een soortgelijke knop klikt, besluit dat u niet verder wilt gaan met uw bestelling, dient u het aanvraagvenster te sluiten.

4.3 Na ontvangst van uw bestelling zal de Onderneming beginnen met het verwerken van uw bestelling en zullen wij u een bericht via chat en/of e-mail sturen wanneer uw bestelling is ontvangen en dat uw bestelling wordt verwerkt.

4.4 Indien een betaling die u doet niet geautoriseerd is, wordt u teruggestuurd naar de vorige pagina op onze Applicatie en zijn wij niet verplicht de diensten te leveren.

4.5 U hebt het recht een bestelling te annuleren tot het moment dat de bestelling naar de Partner Merchant wordt doorverwezen. Het is momenteel niet mogelijk om een terugbetaling te doen op een betaalde bestelling.

4.6 Alle vragen over voedingsmiddelen en dranken die op onze Applicatie worden getoond, dienen aan de specifieke Partner Merchant te worden gericht.

4.7 Nadat u een bestelling bij ons hebt ingediend, krijgt u een Bestelnummer (PIN-code) en worden de gegevens van deze bestelling via een chatbericht of een e-mail verzonden. Houdt u er rekening mee dat dit een bevestiging van uw bestelling is, geen acceptatie van de bestelling.

4.8 Acceptatie van uw bestelling vindt pas plaats als wij u een extra e-mail/chatbericht/push notification sturen waarin wij bevestigen dat de Partner Merchant uw bestelling heeft ontvangen en geaccepteerd. Als de Partner Merchant niet in staat is om uw bestelling uit te voeren, ontvangt u een e-mail waarin staat dat uw bestelling is geweigerd.

4.9 Indien u voor Take-Away heeft gekozen, wordt u tijdens het bestellen gevraagd op welk tijdstip u uw bestelling bij de Partner Merchant komt ophalen. Dit tijdstip wordt naar de Partner Merchant gestuurd en u dient daar op het aangegeven tijdstip aanwezig te zijn om uw bestelling af te halen. Als u veel later dan het afgesproken tijdstip aankomt en om terugbetaling vraagt (omdat bijvoorbeeld het warme eten koud is geworden), wordt dit geweigerd.5. PRIJS EN BETALING

5.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar kunnen exclusief orderkosten zijn, die in voorkomend geval bij het verschuldigde totaalbedrag worden opgeteld.

5.2 Onze Applicatie bevat een groot aantal menu's en het is altijd mogelijk dat sommige menu's onjuist geprijsd zijn. Indien de juiste prijs voor een bestelling hoger is dan de prijs die op onze Applicatie vermeld staat, zal het Bedrijf normaliter contact met u opnemen voordat de betreffende bestelling verzonden wordt. Het Bedrijf is niet verplicht om ervoor te zorgen dat de bestelling tegen de onjuiste lagere prijs aan u wordt geleverd of om u te compenseren voor onjuiste prijzen.

5.3 Betaling voor alle bestellingen dient te geschieden met een betaalkaart of andere betaalmethoden zoals vermeld op onze Applicatie.

5.4 Zodra uw bestelling is geaccepteerd, betekent dit dat er een overeenkomst tot stand komt tussen u als Klant en de Partner Merchant. Alle transacties die met een betaalpas (of in de toekomst met een creditcard) in onze Applicatie worden verricht, worden verwerkt door een Payment Provider die optreedt als een gevolmachtigd agent van de Partner Merchant.

5.5 Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en alle voedingsmiddelen en dranken zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

5.6 Een bestelling kan achteraf worden geannuleerd door een Partner Merchant nadat u een e-mail hebt ontvangen waarin staat dat de bestelling is geaccepteerd. De Onderneming en onze Partner Merchants behouden zich het recht voor om elke bestelling te annuleren, voor of na aanvaarding, en zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.

5.7 Er kan een korting op uw bestelling van toepassing zijn als u een door onze Applicatie erkende en door het Bedrijf gevalideerde promotiecode gebruikt.KLACHT

6.1 Het Bedrijf is volledig verantwoordelijk voor terugboekingen, terugbetalingen en klachten met inachtneming van de volgende voorwaarden.

6.2 Indien u een klacht heeft over de kwaliteit van het eten, drinken of de service die door de Partner Merchant op onze Applicatie wordt geleverd, dan dient een eventuele schadevergoeding rechtstreeks bij de Partner Merchant te worden aangevraagd.

6.3 Indien u nog steeds niet tevreden bent met het antwoord van de Partner Merchant, dient u uw klacht binnen 48 uur na het plaatsen van uw bestelling via de Sayl Resto Applicatie of per e-mail onder vermelding van uw ordernummer bij het Bedrijf in te dienen.

6.4 Ons Customer Care-team zal uw klacht onderzoeken en u een volledige terugbetaling doen nadat uw klacht met de Partner Merchant is besproken.LICENTIE

7.1 De inhoud en het ontwerp van deze websitepagina's, chatbot en mobiele applicatie vallen onder het auteursrecht en zijn eigendom van het bedrijf. U bent welkom om pagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik, maar geen enkel deel van onze website, onze logo's of handelsmerken mag worden gereproduceerd of op enige wijze worden overgebracht voor enig ander doel.

7.2 Afgezien van het feit dat u bevoegd bent om toegang te verkrijgen tot de Applicatie en gebruik te maken van de diensten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, stemt u ermee in dat niets hierin u enig recht op of eigendom van enige intellectuele eigendomsrechten creëert of toestaat die bestaan in de presentatie of het format van de website of in enige software, inhoud, informatie, gegevens of databases die via de Applicatie worden verstrekt of worden gebruikt in of deel uitmaken van de diensten. Dit omvat zonder beperking alle geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken, dienstmerken, logo's, ontwerpen, databankrechten, auteursrechten, rechten op domeinnamen of gegevens die eigendom zijn van of berusten bij het Bedrijf of enige derde ("Intellectuele Eigendom").8. TOEGANG TOT DE DIENST

8.1 Het Bedrijf zal alle redelijke inspanningen verrichten om u 24 uur per dag zonder enige onderbreking toegang te verschaffen tot de Sayl Resto website, Facebook bot en applicatie. Van tijd tot tijd kunt u echter te maken krijgen met onderbrekingen als gevolg van bijvoorbeeld essentieel onderhoud of problemen buiten onze controle met leveranciers (bijv. betalingsproviders), Facebook Messenger-updates, communicatie, het internet, uw eigen computer/smartphone/tablet of softwarefouten.

8.2 Het Bedrijf garandeert niet dat onze Applicatie continu beschikbaar zal zijn en is niet verantwoordelijk voor enige downtime of onderbreking in de beschikbaarheid van de website, Facebook bot of mobiele applicatie.MATERIAAL EN GEDRAG VAN BEZOEKERS

9.1 Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, die valt onder het Privacybeleid van het Bedrijf, wordt al het materiaal dat u verzendt naar of plaatst op deze Applicatie beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Het Bedrijf heeft geen verplichtingen ten aanzien van dergelijk materiaal. Het Bedrijf en door ons gekozen personen zijn vrij om dat materiaal en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarin zijn opgenomen, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, op te nemen en anderszins te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden.LINKS VAN EN NAAR ANDERE WEBSITES

10.1 Links naar websites van derden op onze Applicatie worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Deze websites staan niet onder controle van het Bedrijf en het Bedrijf is niet aansprakelijk voor de praktijken, inhoud of beschikbaarheid van dergelijke websites. Een link impliceert geen goedkeuring van sponsoring van of verwantschap met de gelinkte site. Als u besluit om websites van derden te bezoeken waarnaar een link is opgenomen, doet u dit op eigen risico en is de Onderneming niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die op dergelijke websites beschikbaar zijn.

10.2 U mag een link plaatsen naar onze homepage van de Applicatie resto.sayl.cloud, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier die de reputatie van de Onderneming niet schaadt en er geen voordeel uit haalt.

10.3 De Vennootschap heeft het recht om de toestemming tot linken op elk moment te verwijderen.11. DISCLAIMER

11.1 Hoewel het Bedrijf probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze Applicatie nauwkeurig en accuraat is, beloven wij niet dat deze volledig correct is. Het Bedrijf kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op onze Applicatie, of in de daarin omschreven Diensten en prijzen. Het materiaal op onze Applicatie kan verouderd zijn, en het Bedrijf doet geen toezegging om dat materiaal bij te werken. In het bijzonder beloven wij niet dat de door de Partner Merchants verstrekte en op deze Applicatie weergegeven informatie, zoals de menu's, prijzen en geschatte tijden voor leveringen juist of actueel is.

11.2 U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw wachtwoord dat u hebt gebruikt om u bij deze Applicatie aan te melden. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige ongeoorloofde transactie die wordt aangegaan met gebruikmaking van uw naam en wachtwoord.

11.3 U dient onder geen enkele omstandigheid uw wachtwoord, credit/debetkaartgegevens te verstrekken wanneer u contact opneemt met de Onderneming. Wij hebben alleen uw ordernummer nodig.

11.4 LET OP: De Onderneming probeert de itemnamen, beschrijvingen, prijzen, hitte- en allergenenwaarschuwingen en andere informatie ("Menu-informatie") correct te kopiëren van de menu's die ons door Partner Merchants worden verstrekt. Het zijn echter de Partner Merchants die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van deze Menu-informatie en ervoor moeten zorgen dat deze waarheidsgetrouw en correct is. Als u twijfelt over allergiewaarschuwingen, de inhoud van een gerecht of andere Menu-informatie, dient u dit direct met de Partner Merchant te bespreken voordat u bestelt.BEËINDIGING

12.1 De Onderneming kan uw recht om onze Applicatie te gebruiken en uw gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang beëindigen of opschorten (naar ons absoluut oordeel) door u hiervan schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) in kennis te stellen.

12.2 Het is u verboden meerdere lidmaatschappen te registreren voor gebruik door dezelfde persoon. Overtreding van deze clausule kan leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap.

12.3 Bij beëindiging of opschorting van uw lidmaatschap dient u alle gedownloade of afgedrukte uittreksels van onze Applicatie onmiddellijk te vernietigen.

12.4. Wij hebben de mogelijkheid uw IP-adres te traceren en, indien nodig, contact op te nemen met uw ISP (Internet Service Provider) in geval van een vermoedelijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.AANSPRAKELIJKHEID

13. 1 Het Bedrijf en een van onze groepsmaatschappijen en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen, sluiten alle verplichtingen en aansprakelijkheden uit voor enig bedrag of soort van verlies of schade die voor u of een derde kan resulteren (met inbegrip van enig direct, indirect, punitief of gevolgverlies of -schade, of enig verlies van inkomen, winst, goodwill, gegevens, contracten, of verlies of schade voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met bedrijfsonderbreking, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, verspilling van management- of kantoortijd en hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract of anderszins, zelfs indien voorzienbaar) in verband met onze diensten, onze Applicatie of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze Applicatie, aan onze Applicatie gekoppelde websites of het materiaal op deze websites.

13.2 De Onderneming neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van onze Applicatie en voor de communicatie van orders aan de Partner Merchants zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Het klantenserviceteam van het Bedrijf zal, op voorwaarde dat u zich aan deze voorwaarden houdt en medewerking verleent, alle redelijke inspanningen verrichten om eventuele problemen op te lossen die voortvloeien uit de indiening van bestellingen via onze Applicatie, met inbegrip van de verwerking van alle credit- of debitcardterugbetalingen en charge-backs indien van toepassing. Houd er echter rekening mee dat, ook al zijn wij de Merchant-of-Record (MOR) en verantwoordelijk voor charge-backs en restituties, de wettelijke overeenkomst voor de levering en aankoop van voedsel en dranken tussen u en de Partner Merchants is waarbij u uw bestelling plaatst. Het Bedrijf kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen dat de Producten die via onze Applicatie bij de Partner Merchants worden besteld van bevredigende kwaliteit zullen zijn en dergelijke garanties worden door het Bedrijf van de hand gewezen. Evenmin kan het Bedrijf enige verantwoordelijkheid nemen dat de geschatte leverings- en afhaaltijden zoals vermeld op deze Applicatie accuraat zijn. Deze uitsluitingen doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten jegens de Partner Merchants.

13.3 Indien uw gebruik van materiaal op onze Applicatie leidt tot de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, neemt u alle daaraan verbonden kosten op zich.KOPEN VAN ALCOHOL

14.1 Personen die een of meer alcoholische producten van Partner Merchants kopen, moeten 18 jaar of ouder zijn. Alcoholhoudende dranken mogen uitsluitend worden verkocht en geleverd aan personen van 18 jaar of ouder. Door een bestelling te plaatsen die alcohol bevat, bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

15.1 De Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en elke aangelegenheid met betrekking tot onze Applicatie worden beheerst door Belgisch recht en elk geschil zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van België.16. UW STATUS

16.1 Door een bestelling te plaatsen via onze Applicatie, verklaart u dat:

(a) U wettelijk in staat bent om bindende contracten af te sluiten; en

(b) U ten minste 18 jaar oud bent.SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

17.1 Toepasselijke wetten vereisen dat een deel van de informatie of communicatie die wij naar u sturen schriftelijk is. Wanneer u onze Applicatie gebruikt of producten bestelt via onze Applicatie, accepteert u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal zijn. Wij nemen per e-mail contact met u op of verstrekken u informatie door mededelingen op onze website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische wijze van communicatie en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

18.1 Het Bedrijf zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het niet uitvoeren, of vertraging in de uitvoering, van een van onze verplichtingen onder een contract dat wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen ("Gebeurtenis van Overmacht").

18.2 Een geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, nalatigheid of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:

(a) stakingen, lock-outs of andere industriële actie;

(b) burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging van of voorbereiding op oorlog;

(c) brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, grondverzakking, epidemie of andere natuurramp

d) onmogelijkheid gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, luchtvaartuigen, motorvoertuigen of andere openbare of particuliere vervoermiddelen

e) de onmogelijkheid gebruik te maken van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken, en

f) de handelingen, decreten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van enige regering.

PRODUCT
OPERATIONS
MARKETING
©2021 Infinity Mobile - Sayl
Faq
LEGAL